İLETİŞİM BİLGİLERİ :

155 Polis imdat telefonu 24 saat hizmet vermektedir. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve bağlı Polis Merkezlerinin adres ve telefonları;

BORNOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ:
194 sokak No:7 BORNOVA Tel: 388 0317

BORNOVA POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ :
Erzene Mah. 2 sokak No:7 Tel: 388 03 14

100 YIL POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ:
Hürriyet Cd.No:86 Tel: 388 19 31

ÇAMDİBİ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ:
5225 sokak No:36 Tel: 462 72 83

PINARBAŞI POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ:
Kemalpaşa Mah.7051 Sk No:6 Tel:479 01 95

IŞIKKENT POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ:
Işıklar Mh. Cumh. Meydanı. No: 1 Tel: 436 16 91

GARAJ Ş.M.A. POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ:
Büyük garaj Tel: 472 03 81

ALTINDAĞ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ:
Kemalpaşa Cd. No:60/A Altındağ Tel: 457 23 48

KURULUŞ :

Bornova 19 Haziran 1957 Tarihinde 7033 sayılı kanunla Karşıyaka'dan ayrılarak ilçe olmuştur. İlk Polis Teşkilatı 1 Nisan 1958 yılında Emniyet Başkomiserliği olarak kurulmuş, sonradan Emniyet Amirliğine ve 16 Ağustos 1993 tarihinde MERKEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE dönüştürülmüştür.

İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Kazım Dirik Mahallesi 194 Sokakta bulunan binasında hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze bağlı Merkez, 100.Yıl, Çamdibi, Pınarbaşı, Garaj Şehit Mehmet Akdoğan (Otogar içersinde), Altındağ ve Işıkkent olmak üzere (7) Polis Merkezi Amirliğimiz mevcuttur.

Asayiş, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Grup Amirliği, Trafik Tescil, Pasaport, Silah ve Patlayıcı Maddeler Büro Amirliklerimiz İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında hizmet vermektedir. Ayrıca Çamdibi Polis Merkezi Amirliği üzerinde Çocuk Büro Amirliğimiz bulunmaktadır.

SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ

1)Zayi, yenileme işlemlerinde,

-Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

-2 Adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf

-45 Yaşını tamamlamış olanlardan sağlık raporu (Aile Hekimi tarafından düzenlenen Sağlık Raporu ile işlem yapılmaktadır).

-2014 yılı için 107.50 TL Sürücü belgesi kart bedeli.

2)İlk kez sürücü belgesi alacak olanlar ve fark dosyaları (Daha önce sürücü belgesi olup da yeni sınıf alanlar).

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

-T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi (Sürücü kursu tarafından imza edilerek onaylanmalıdır).

-Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belge (Sürücü kursu tarafından imza edilerek onaylanmalıdır).

-Son altı ayda çekilmiş 2adet vesikalık fotoğraf,

-Harç makbuzu 2014 yılı için (A2-H-F sınıfları için 115.10 TL B sınıfı için 346.70 TL E-D-G sınıfları için 578.20 TL

-Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu, (İl dışından alınan sağlık raporlarında şahsın sorgulama ile teyid sonrasında edilen aile hekimi tarafından verilen sağlık raporu kabul edilmektedir).

-Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı, (Sürücü kursu tarafından imza edilerek onaylanmalıdır).

-EK-2 formu (Sürücü kursu tarafından imza edilerek onaylanmalıdır).

-Kan Grubu Kartı (Barkod numaralı veya imza ve kaşe edilmiş olmalıdır).

-Sürücü Sertifikasının aslı,

b)Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

-Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

-Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,

-Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

-Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

-Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,istenir.

-2014 yılı için 107.50 TL Sürücü belgesi kart bedeli.

3)Geçici olarak geri alınan sürücü belgelerin teslimi,

-Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi,

-Vergi Dairesinde 'Trafik İdari Para Cezası yoktur' belgesi(11/06/2013 tarihinden itibaren alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınanlar için),

-100 Ceza Puanından alınanlar için 'Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi' aldığına dair belge

-Alkollü araç kullanmaktan 2 yıl geçici olarak geri alınanlar için 'Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi' belgesi,

-Üç veya üçten fazla geri alınanlar için (Psiko-teknik Değerlendirme Raporu)

NOT :EK-18 A formu ve Adli Sicil Kayıt belgesi işlemi yapan personel tarafından Polnet ortamındanalınmaktadır. (Vatandaşların ayrıca EK-18 A formu Adli Sicil Belgesi Almasına gerek yoktur).

ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ

1)Yeni Kayıt-Tescil sırasında ibraz edilecek ve araç dosyasına konulacak belgeler;

-Araç gümrük şahadetnameli ise aslı, fatura veya satış belgesi gibi diğer sahiplik belgeleri ise aslı mutlaka görülmek suretiyle fotokopileri,

-Uygunluk belgesinin aslı,

-Araçta tadilat yapılmış ise, TSE tarafından onaylanmış olan 'Münferit Araç Uygunluk Belgesi' aslı,

-Özel Tüketim Vergisi Ödeme Belgesinin aslı,

-Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Varsa vekâletname veya yetki belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-2 Adet EK-1 Formu (Daktilo ve Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

-Nüfus Cüzdanı aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Vekaletname ile işlem yapılacak ise Vekaletnamenin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Tüzel kişilikler adına işlem yapılacak ise İmza Sirküsü ile Sicil Tasdiknamesi veya Oda Kayıt Belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopileri,

Not :Fatura tarihi itibari ile 3 ay içerisinde işlem yapılmayan araçları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20/1-a1 maddesinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilecektir.

2)Kendi Adına Nakil İşlemlerinde ibraz edilecek ve araç dosyasına konulacak belgeler;

-Nüfus Müdürlüğünde tarafından yapılan adres değişikliği sonrasında 30 gün içerisinde verilecek dilekçe,

-Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Varsa vekâletname veya yetki belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-2 Adet EK-1 Formu (Daktilo ve Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

-Nüfus Cüzdanı aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Aracın eski plakaları,

-Aracın eski Trafik ve Tescil Belgeleri,

-Vekaletname ile işlem yapılacak ise Vekaletnamenin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Tüzel kişilikler adına işlem yapılacak ise İmza Sirküsü ile Sicil Tasdiknamesi veya Oda Kayıt Belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopileri,

3)Noter satışı ile plaka değişikliği talep edenlerin araç dosyasına konulacak belgeler;

-Noter satışının ve geçici belgenin aslı, Noter satışının ve geçici belgenin aslı fotokopileri,

-Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Varsa vekâletname veya yetki belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-2 Adet EK-1 Formu (Daktilo ve Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

-Nüfus Cüzdanı aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Aracın eski plakaları,

-Aracın eski Trafik ve Tescil Belgeleri

-Vekaletname ile işlem yapılacak ise Vekaletnamenin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Tüzel kişilikler adına işlem yapılacak ise İmza Sirküsü ile Sicil Tasdiknamesi veya Oda Kayıt Belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopileri,

Not :Noter satış tarihi itibari ile 30 gün içerisinde işlem yapılmayan araçların plaka değişikliği yapılamamaktadır.

4)Hurdaya ayırma işlemi için araç dosyasına konulacak belgeler;

-2 Adet EK-1 Formu (Daktilo ve Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

-Nüfus Cüzdanı aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Aracın eski plakaları,

-Aracın eski Trafik ve Tescil Belgeleri

-Vekaletname ile işlem yapılacak ise Vekaletnamenin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Tüzel kişilikler adına işlem yapılacak ise İmza Sirküsü ile Sicil Tasdiknamesi veya Oda Kayıt Belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopileri,

-Dilekçe,

-Otomobil için ÖTA belgesi-Bertaraf formu,

5)Trafikten çekme işlemi için araç dosyasına konulacak belgeler;

-2 Adet EK-1 Formu (Daktilo ve Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

-Nüfus Cüzdanı aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Aracın eski plakaları,

-Aracın eski Trafik ve Tescil Belgeleri

-Vekaletname ile işlem yapılacak ise Vekaletnamenin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Tüzel kişilikler adına işlem yapılacak ise İmza Sirküsü ile Sicil Tasdiknamesi veya Oda Kayıt Belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopileri,

-Dilekçe,

6)Resen tescil işlemi için araç dosyasına konulacak belgeler;

-2 Adet EK-1 Formu (Daktilo ve Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

-Nüfus Cüzdanı aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Noter Satışının aslı,

-Vekaletname ile işlem yapılacak ise Vekaletnamenin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Tüzel kişilikler adına işlem yapılacak ise İmza Sirküsü ile Sicil Tasdiknamesi veya Oda Kayıt Belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopileri,

-Dilekçe,

Not :Resen tescil işlemi aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunca yapılacaktır.

7)LPG işlemi için araç dosyasına konulacak belgeler;

-2 Adet EK-1 Formu (Daktilo ve Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

-Teknik belgesi aslı,

-Fatura aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Nüfus Cüzdanı aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-TUV-TÜRK muayene raporu,

-Vekaletname ile işlem yapılacak ise Vekaletnamenin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Tüzel kişilikler adına işlem yapılacak ise İmza Sirküsü ile Sicil Tasdiknamesi veya Oda Kayıt Belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopileri,

-Dilekçe,

-Sigorta Poliçesi aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

Not :Fatura tarihi itibari ile 30gün içerisinde işlem yapılmayan araçları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 32 maddesinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilecektir.

8)Özel Plaka işlemi için araç dosyasına konulacak belgeler;

-2 Adet EK-1 Formu (Daktilo ve Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

-Merkez Saymanlığına-Merkez Bankasına Özel Plaka ödeme dekontu,

-Nüfus Cüzdanı aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Vekaletname ile işlem yapılacak ise Vekaletnamenin aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Tüzel kişilikler adına işlem yapılacak ise İmza Sirküsü ile Sicil Tasdiknamesi veya Oda Kayıt Belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopileri,

-Dilekçe,

-Sigorta Poliçesi aslı görülmek suretiyle fotokopisi,

-Aracın eski plakaları,

-Aracın mevcut trafik ve tescil belgeleri,

2014 yılı için değerli kağıt bedeli olan Trafik Belgesi ücreti 92.50 TL ve Tescil belgesi ücreti 69.50 TL olarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.