Ahmet OĞUZ - İlçe Malmüdürü


        Maliye Bakanlığı'nın ilçe kuruluşu olup, idari ve temsil görevinin yanı sıra Genel Bütçeye dahil kuruluşların saymanlık hizmetlerini yürütmektedir.


        İlçe Mal Müdürlüğü'nde 1 Malmüdürü, 1 Müdür yardımcısı, 2 Şef, 10 V.H.K.İ., 1 Veznedar, 2 Hizmetli, 1 Deft. Uzmanı ve 1 İşkur personeli görev yapmaktadır.


Saymanlık hizmeti verilen Tahakkuk Daire Sayısı:132


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Bornova Hükümet Konağı Kat:3 Bornova /İZMİR
Tel.:0.232 388 19 79 - 373 67 60 - 388 11 46
Fax:0232 339 32 26


İlçe Malmüdürlüğü Hizmet Envanteri Tablosu için tıklayınız.