Ayfer DEMİR

Şef, Fakülte Mezunu

Pınar GÜNGÖR

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Fakülte Mezunu

Tuğçe KAHRAMAN

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Fakülte Mezunu

Süleyman EREN

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Fakülte Mezunu

Gizem ULEMA GOGOLAR

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Fakülte Mezunu

Filiz DÜZGÜN

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Yüksekokul Mezunu

Burcu AKAT

Programcı, Fakülte Mezunu

Erkan YILMAZ

Bilgisayar Mühendisi, Fakülte Mezunu

Emine Emel YILMAZ

Bilgisayar İşletmeni, Fakülte Mezunu

Olcay TURHAN

Bilgisayar İşletmeni, Fakülte Mezunu

Gamze ABACIOĞLU

Bilgisayar İşletmeni, Fakülte Mezunu

Hasan YÜZGEÇ

Memur, Lise Mezunu

Erdal BAYKİZ

Hizmetli, Ortaokul Mezunu

Tekin BAYDAR

(Geçici Personel) - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Fakülte Mezunu

Ayhan IŞIK

(Geçici Personel) - Mühendis, Fakülte Mezunu

Turan VARLI

Koruma Polisi, Lise Mezunu

Murat TEKİN

Makam Şoförü, Lise Mezunu

Osman MİZAN

Hizmetli, İlkokul Mezunu

Selçuk ERGİNYÜREK

Hizmetli, Ortaokul Mezunu

Oral ERYILMAZ

4/B Personeli, Lise Mezunu

Ali Osman MUTLU

4/B Personeli

Metin VARAN

4/B Personeli